onsdag 31. desember 2014

Hjerteslag

Gud, vekk opp mitt indre
Så jeg kan lære å tenke som Deg
Gud, åpne opp mine øyne
Så jeg ser hvem som trenger Deg gjennom meg

Jeg vil gå dit Du går
Hvor enn du kaller hjelp meg å følge
Jeg vil se de Du ser
Hvert knuste hjerteslag

Gud, løs fri mine hender
Så de kan gjøre det de var skapt til
Gud, vis meg din vilje
For dit du går går er også der jeg vil

I styrke og svakhet
Min tilflukt er, min tilflukt er i Deg

Jeg vil gå dit Du går
Hvor enn du kaller hjelp meg å følge
Jeg vil se de Du ser
Hvert knuste hjerteslag
Kan finne håp i Deg

søndag 14. desember 2014

Mary did you know

Mary did you know that your baby boy will some day walk on water?
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you
.

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
And when your kiss your little baby, you have kissed the face of God.

Oh Mary did you know

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again.
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb?
This sleeping child you're holding is the great I am

søndag 10. juni 2012

Bibelen

Mel: Lille postbud min due

Kan du bibelens bøker
i fra perm og til perm
Seks og seksti tilsammen
hør godt etter min venn:

en-to-tre-fir'-fem moses
josva - dommerne - rut
en-to-sam-kong-kong-krøn-krøn
esra-nehem-ester

job og sal-ord-fork-høysang
jes-jer-klag-esek-dan
ho-jo-am-ob-jon-mika
hab-se-ha-sa-malaki

ma-ma-luk-joh-apostel
ro-ko-ko-gal-ef-fi-kol
tess-tess-tim-tim-tit-file
he-ja-peter to-johannes tre
ju-jo!

lørdag 9. juni 2012

Untitled hymn (come to Jesus)

Weak and wounded sinner
Lost and left to die
O, raise your head, for love is passing by
Come to Jesus
Come to Jesus
Come to Jesus and live!

Now your burden's lifted
And carried far away
And precious blood has washed away the stain, so
Sing to Jesus
Sing to Jesus
Sing to Jesus and live!

And like a newborn baby
Don't be afraid to crawl
And remember when you walk
Sometimes we fall...so
Fall on Jesus
Fall on Jesus
Fall on Jesus and live!

Sometimes the way is lonely
And steep and filled with pain
So if your sky is dark and pours the rain, then
Cry to Jesus
Cry to Jesus
Cry to Jesus and live!

O, and when the love spills over
And music fills the night
And when you can't contain your joy inside, then
Dance for Jesus
Dance for Jesus
Dance for Jesus and live!

And with your final heartbeat
Kiss the world goodbye
Then go in peace, and laugh on Glory's side, and
Fly to Jesus
Fly to Jesus
Fly to Jesus and live!

fredag 8. juni 2012

Gal. Kap. 6:1-18


Ansvar for andre og for seg sjølv
6Brør, skulle einkvan verta gripen i eit feilsteg, så må de som lever ved Anden, hjelpa han til rettes. Men gjer det med varsemd, og akta deg sjølv, så ikkje du òg vert freista. 2 Ber børene for kvarandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. 3 Den som trur han er noko, men ingenting er, han lurer seg sjølv. 4 Kvar skal prøva si eiga gjerning. Han skal ha si ros av det han sjølv har gjort, og ikkje sjå på dei andre. 5 For kvar skal bera si eiga bør. 6 Den som får opplæring i Ordet, skal dela alt godt med læraren sin. 7 Far ikkje vilt! Gud lèt seg ikkje spotta. Det eit menneske sår, skal det òg hausta. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal hausta undergang av denne naturen; den som sår i Anden, skal hausta evig liv ved Anden. 9 Lat oss gjera det gode og ikkje trøytna! Når tida kjem, skal vi hausta, berre vi ikkje gjev opp. 10 Så lat oss gjera godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dei som er våre sysken i trua.

Sluttord
11 Sjå kor store bokstavar eg nyttar når eg no med mi eiga hand skriv til dykk! 12 Dei som vil tvinga dykk til omskjering, er slike som vil ta seg godt ut mellom menneske, så dei skal sleppa verta forfylgde for Kristi kross. 13 For dei som lèt seg omskjera, held ikkje lova sjølve; men dei vil at de skal omskjerast, så dei kan skryta av det som er gjort med dykk på kroppen. 14 Men eg vil aldri rosa meg av noko anna enn av vår Herre Jesu Kristi kross. Ved den er verda krossfest for meg, og eg for verda. 15 For det som tel, er korkje å vera omskoren eller uomskoren, men å vera ein ny skapning. 16 Fred og miskunn vere med dei som har dette til rettesnor, og over Guds Israel! 17 Heretter må ingen valda meg møde meir, for eg ber Jesu merke på lekamen min. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåde vere med dykkar ånd, brør! Amen.